OpenText

OPenText OHJELMISTOTUOTTEET VIRANOMAISILLE

Tietokone forensiikka

encase forensic

EnCase Forensic mahdollistaa potentiaalisen todistusaineiston nopean haun, tunnistuksen ja priorisoinnin sekä tietokoneista, että mobiili laitteista, määrittäen onko tarkempi tutkimus perusteltua.

Mobiililaitteiden forensiikka

encase mobile investigator

EnCase Mobile Investigator täydentää EnCase Forensic:in mobiili tiedonkeruu kyvykkyyksiä tarjoamalla mahdollisuuden intuitiivisesti tarkastella, analysoida ja raportoida kriittistä mobiili todistusaineistoa joka on relevanttia tutkinnalle.

Koulutus

OpenText OHJELMISTOKOULUTUS