AccessData julkaisee AD RTK™

AccessData julkaisee AD RTK™

Uusi työkalu yritysten tietoverkoissa olevan ongelmallisen datan tunnistukseen ja korjaaviin toimenpiteisiin.

Lindon, Utah – November 14, 2017 – AccessData Group, johtava integroitujen digitaalisen forensiikan ja e-discovery ohjelmistojen toimittaja julkisti tänään AD RTK™ (Risk Toolkit) ohjelmiston. AD RTK™ on tehokas uusi työkalu, joilla yritykset ja viranomaiset voivat torjua ja hallita ogelmallista tai arkaluonetista sisältöä tietoverkoissaan.

Työkalu löytää potentiaaliset informaatioriskit – joka on hyvin usein hyväksyttävää informaatiota ei-hyväksyttävissä paikoissa, kuten luottamuksellista tietoa suojaamattomassa tietoverkossa – ja suorittaa korjaavat toimenpiteet yrityslaajuisesti.

“Uusien regulatiivisten määräysten ja tiedon suojelun kiristyneiden vaatimusten myötä organoisaatioiden johtajat tarvitsevat täydennäkyvyyden missä heidän arkaluontoinen data sijaitsee yrityksen tietoverkoissa, jotta he voivat suojata tärkeän informaation soveltuviin paikkoihin”, sanoi Victor Limongelli, AccessDatan toimitusjohtaja. ”AD RTK rakentuu käytössä todennettujen yritysten haku- ja forensisten tutkimuskyvykkyyksien päälle ja sen avulla voidaan löytää ja eliminoida data jonka ei pitäisi olla olemassa, tai jonka pitäisi olla olemassa vain tietyssä paikassa.

AD RTK käytetään yksinkertaisen käyttöliittymän kautta, mikä tarkoittaa että sekä tekniset, että ei-tekniset tiimit pystyvät reagoimaan nopeasti ja ajamaan skannauksen, merkitä potentiaaliset ongelmat ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Tämä mahdollistaa kaikkien organisaatioyksiköiden kuten, henkilöstöhallinto, lakitoiminnot, vaatimustenmukaisuus, ottaa proaktiivinen rooli yrityksen arkaluontoisen datan suojaamiseksi ja vähentää riskiä datan joutumisestä vääriin käsiin. Työkalu soveltuu myös helpommin asennettavaksi ja taloudellisemmaksi ratkaisuksi yrityksille joilla ei ole käytettävissään IT budjettia kalliisiin datasuojaus ohjelmistoratkaisuihin.

Esimerkkejä yrityksen tietoverkossa piilevistä tyypillisistä tietoturvariskeistä ovat mm. virheellisesti hallinnoidut henkilökohtaista informaatiota sisältävä tiedot, kuten luottokorttitiedot, suojeltavat terveystiedot, salassapidettäväksi luokiteltu aineisto, sekä hyväksymättömät ohjelmistot jotka sijaitsevat tietoverkossa. Lisäksi uusi EU direktiivi General Data Protection Regulation (GDPR) joka astuu voimaan EU-alueella toukokuussa 2018 asettaa tarkat ehdot siihen kuinka henkilökohtaisia tietoja voidaan prosessoida, jakaa ja tallentaa organisaatioissa.

AD RTK pystyy ajamaan skannauksia tuhansissa päätelaitteissa ja verkkolevyissä joko kerta-ajona, tai se voidaan myös aikatauluttaa yritysverkon jatkuvaan valvontaan.

”AD RTK paikallistaa tiedot, evaluoi vaatimustenmukaisuuden ja antaa käyttäjille mahdollisuuden tuhota kyseenalaiset tiedot”, sanoi Limongelli. ”Se on tehokas työkalu nopeaan ja proaktiiviseen riskienhallintaan. Mikäli potentiaalisen riskin löytyminen johtaa päätökseen käynnistää täysimittainen forensinen tutkimus, käyttäjät voivat hyödyntää siihen AD Enterprise sovellusta, joka on tarkoitettu hallitsemaan laajoja forensisia tutkimuksia.”

Lisää informaatiota AD RTK’sta löytyy täältä.

Vastaa