Uusi työkalu julkiseen sosiaalisen median datan hakemiseen

Uusi työkalu julkiseen sosiaalisen median datan hakemiseen

Uusi UFED Cloud Analyzer toiminnallisuus tarjoaa julkisissa pilvipalveluissa olevan todistusaineiston nopean aquisiition ja anlyysin integroidulla haulla ja tiedonkeruulla.

Cellebrite, digitaalisten teidonkeruuratkaisujen johtava toimittaja on esitellyt uuden UFED Cloud Analyzer ratkaisun joka tarjoaa forensisesti kestävän, reaaliaikaisen keruun, tallennuksen ja analysoinnin informaatiolle joka sijaitsee julkisessa domainissa, sisältäen paikkatiedot, profiilit, kuvat, tiedostot ja kommunikaatiot useimmista suosituista sosiaalisen median sovelluksista. Tämä Cellebriten uusi tarjonta säästää tutkimusryhmiltä merkittävästi aikaa ja työtä eliminoimalla aikaavievän manuaalisen prosessin todistusaineiston etsimisessä ja tallentamisessa useista eri lähteistä, mukaan lukien Facebook. Julkisen domainin haun lisääminen UFED Cloud Analyzer’iin autaa tutkimusryhmiä keräämään ja jakamaan todistusaineistoa helppokäyttöisellä dynaamisella raportoinnilla.

Yhdistettynä Cellebrite’n hiljattain paranneltuun analytiikkaratkaisuun, tutkijat saavat käyttöönsä tehokkaat kuva- ja teksti-tutkimustyökalut joilla voidaan analysoida julkisen domainin sosiaalisen median dataa yksityisen sosiaalisen median datan pohjalta, lain sallimissa rajoissa, sekä mobiililaitteiden, tietokoneiden ja verkko-operaattoreiden dataa jonka pohjalta voidaan välittömästi tunnistaa todistusaineistoa joka on tutkimuksen kannalta kriittistä. Cellebrite on ainoa yhtiö jolla on kyvykkyys tarjota tutkijaryhmille kattava digitaalisen tutkinnan ratkaisu digitaalisen datan keräämiseen, jakamiseen ja analysointin lähteestä riippumatta. Ottamalla Cellebriten yhteistyökumppaniksi sekä UFED Could Analyzer’in ja Cellebrite’n tehokkaan Analytiikka tarjonnan osalta, viranomaisilla on käytössään integroitu joukko työkaluja yhdeltä toimittajalta madaltaen kustannuksia ja riskejä ja samalla optimoiden työprosesseja ja nopeuttaen todistusaineiston käsittelyä. Sosiaalisen median, viestinnän ja muiden julkisten mobiilisovellusten suosion ja käytön kasvaessa exponetiaalisesti, kasvaa myös potentiaalsen todistusaineiston määrä joka sijaitsee pilvipalveluissa.

UFED Cloud Analyzer antaa tiimien löytää ja visualisoida julkisesti saatavilla olevaa dataa tuetuista sosiaalisen median ja pilvipalveluiden lähteistä yhtenäisessä formaatissa, jonka avulla voidaan seurata käyttäytymistä, löytää yhteisiä yhteyksiä, sekä korreloida kriittistä todistusaineistoa. UFED Cloud Analyzer on välttämätön tutkijoille jotka kohtaavat työkuorman kasautumisen ja jatkuvasti kasvavan sosiaalisen median avaruuden, jossa kriittinen todistusaineisto sijaitsee. UFED Cloud Analyzer’illa tutkijat saavat kiistämättömästi forensisesti hyväksyttävää dataa sillä ohjelmisto loggaa ja seuraa koko tiedonhankintaprosessin datan autenttisuuden säilyttämiseksi, sekä hash’ää jokaisen hankitun datan. ”Tänä päivänä tutkijat keräävät julkista informaatiota manuaalisesti, sivusto sivustolta, aikaavievässä prosessissa joka saattaa jättää huomioimatta tärkeät löydökset ja joka ei välttämättä sovellu todistusaineistoksi oikeudessa,” sanoo Yossi Carmil, Global Co-CEO Cellebrite. ”Cellebrite’n uusi kyvkkyys tulee säästämään arvokkaita resursseja tekemällä julkisesti saatavilla olevan sosiaalisen median ja digitaalisen todistusaineiston keruun ja organisoinnin puolustettavaksi ja helpommin käsiteltäväksi kuin koskaan aiemmin.

Yksinkertaistamalla tätä työtä pystymme auttamaan tutkijoita keskittymään vähemmän itse tiedon keräämiseen ja sen sijaan hyödyntämään osaamistaan tiedon analysointiin ja johtolankojen löytämiseen joilla valvoa lakia ja suojella yhteisöä”

Lisää informaatiota:   www.cellebrite.com

Vastaa